Smjernice i pravila privatnosti

Pružatelj usluge je trgovačko društvo Temporis savjetovanje d.o.o. za savjetovanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Kutnjački put 2a (dalje: Pružatelj usluge). Korisnikom se smatra svaka fizička ili pravna osoba koja pristupa ili koristi stranice Biltena, bez obzira koristi li besplatne stranice ili stranice za koje je potrebna pretplata te prijava s korisničkim imenom i lozinkom (dalje: Korisnik).

Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj (dalje: Bilten) prikuplja određene podatke o Korisnicima tijekom pristupanja odnosno korištenja, koje može koristi za analizu ponašanja Korisnika i rada sustava, kako bi poboljšao usluge koje pruža te kako bi sadržaje Biltena dodatno prilagodio potrebama i zahtjevima Korisnika. Bilten poštuje privatnost svojih Korisnika i posjetitelja te njihove podatke čuva kao poslovnu tajnu.

Pružatelj usluga nije vezan obvezom čuvanja podataka Korisnika kao poslovne tajne u sljedećim slučajevima:

  • ime odnosno naziv kao i adresu Korisnika može javno objaviti na popisu svojih Korisnika, kao i na svojoj referentnoj listi;
  • ime odnosno naziv kao i adresu Korisnika može upotrijebiti pri izradi raznih popisa za slanje komercijalnih obavijesti o uslugama Biltena putem pošte (u elektroničkom i tiskanom obliku);
  • ime odnosno naziv Korisnika, kao i adresu njegove elektroničke pošte može upotrijebiti pri izradi popisa za slanje obavijesti o uslugama Biltena putem elektroničke pošte.

Korisnik na adekvatan način može obavijestiti Pružatelja usluge o svojoj nesuglasnosti za korištenje navedenih podataka na gore navedeni način.

Korisnik prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja potvrđuje da je upoznat kako je tijekom održavanja edukacija i usavršavanja u organizaciji Pružatelja usluge moguće snimanje i fotografiranje za korištenje foto-materijala u promidžbene svrhe Biltena i ostalih usluga Pružatelja usluge. Sudionici edukacija slanjem prijavnice za edukaciju pristaju da Pružatelj usluge fotografije ili kratke snimke nastale prilikom edukacija može koristiti i objavljivati u promidžbene svrhe.

Pružatelj usluge se obvezuje da prikupljene podatke neće distribuirati trećim osobama, osim uz dopuštenje Korisnika, i/ili u slučaju kada je takva obveza regulirana zakonom, a za potrebe Biltena ih se obvezuje koristiti u dobroj vjeri, poštujući privatnost Korisnika u najvećoj mogućoj mjeri.